Stäng

Utbildningar

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade. Av de årliga cirka 1000 allvarliga olyckorna på byggarbetsplatser är en fjärdedel fall- och halkolyckor - som i nästan hälften av fallen leder till medicinsk invaliditet. Det säger sig självt att vi måste jobba med att få ner den siffran! En väg är genom regler och ökad kunskap. Just kunskapen kan vi hjälpa dig med!

KURSER SOM GER DIG KOLL PÅ VAD SOM GÄLLER


Allt fler kurser blir obligatoriska för att få utföra vissa arbeten. Det gäller till exempel för alla som monterar, justerar eller demonterar byggställningar. Det är också obligatorisk att vara utbildad i liftar och arbetsmiljösamordning. Om olyckan mot förmodan är framme genomför Arbetsmiljöverket en utredning, och då är det fördelaktigt om du och dina medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna.
Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade. Av de årliga cirka 1000 allvarliga olyckorna på byggarbetsplatser är en fjärdedel fall- och halkolyckor- som i nästan hälften av fallen leder till medicinsk invaliditet. Det säger sig självt att vi måste jobba med att få ner den siffran! En väg är genom regler och ökad kunskap. Just kunskapen kan vi hjälpa dig med!

___________________________________________________________________________________

 

ARBETSMILJÖPLAN ÄR OBLIGATORISK

Det måste finnas en arbetsmiljöplan på alla arbetsplatser där det finns risk för skada. Den ska finnas på plats redan innan arbetet startar och innehålla de regler som gäller på arbetsplatsen. Den omfattar arbete med risk för fall, ras, kemiska och biologiska ämnen och mycket mer.


DITT SKADEANSVAR

Det är obligatoriskt att ha utbildning för arbetssamordning, liftar och ställningar. Och det är inte bara en fråga om personskador utan också viktigt för hela verksamheten. Om någon skadas på din byggplats utreds nämligen ditt ansvar och om ett brott begåtts.

 

NA WOODY UTBILDAR

Du kan gå utbildningar via NA Woody Bygghandel, vi samarbetar med etablerad utbildare.
Här finns flera av de utbildningar du behöver för att utföra ditt jobb säkrare.


Utbildningarna hålls i våra butiker Huddinge, Nyköping & Vagnhärad.

 

INFORMATION & AVBOKNINGSREGLER

För att läsa mer om information och våra avbokningsregler klicka HÄR.


KONTAKTA OSS

Har du övriga frågor eller saknar du någon utbildning, skicka ett mail till malin.bystrom@nasvensson.se eller ring 0156- 67 57 25.