Stäng

ARDEX S 48 PLATTLIM

Ardex
Ord. pris
Ord. pris
Trosa/Vagnhärad NA Woody Trosa/Vagnharad
Välj variant för att se lagerstatus
 • Produktinformation
  ARDEX S 48 är ett högflexibelt plattsättningslim som kan användas både på golv och vägg i torra och våta miljöer. ARDEX S 48 används för sättning och läggning av t ex kakel, klinker, granitkeramik, eller mosaik. ARDEX S 48 är baserad på specialcement och fyllnadsmaterial som ger en mycket bra vidhäftning till underlaget. Vid blandning med vatten fås ett smidigt plattsättningslim, som härdar genom hydratisering.

  Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt, rent och fritt från damm och skiljemedel som kan förhindra vidhäftning mot underlaget. Underlag av ren gips och slipad eller sugande anhydrit skall vara torrt och primas.

  Blandningsförhållande: 7,75 liter vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade brukets konsistens skall vara smidigt, formfast och klumpfritt.

  ARDEX S 48 påförs underlaget med den släta sidan av en bredtandad spackel, som därefter vänds och trycks genom brukslagret. Plattans storlek och baksidans utseende bestämmer vilken tandstorlek som skall väljas.

  OBS! I våtutrymmen ska ARDEX TÄTSYSTEM användas som tätskikt. Vid uppsättning av plattor eller isoleringsmaterial på byggplattor, skall dessa vara fastskruvade i ett bärverk eller ordentligt fastsatta på annat sätt så att de inte kan ge efter.

  - Högflexibelt plattsättningslim
  - Till nygjuten betong efter 28 dygn
  - Mycket drygt
  - Lång öppentid
  - Goda bearbetningsegenskaper
  - Används på vägg och golv
 • Användningsområde Inomhus och utomhus
  Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
  Bearbetningstid Ca 1 timme (20°C)
  Beläggningsbar Ca 20 minuter (20°C)
  Blandningsförhållande 7,75 liter vatten/12,5 kg pulver
  Densitet 0,8 kg/liter (blandad 1,3 kg/liter)
  Fogning Vägg ca 3 timmar (20°C), golv ca 5 timmar
  Förvaring Torrt
  Frostbeständig Nej
  Gångbar Ca 5 timmar (20°C)
  Korrigeringstid Ca 30 minuter (20°C)
  Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
  Materialåtgång Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 6 mm kam 1,3 kg pulver/m², 8 mm kam 1,7 kg pulver/m²
  Typ Skivlim
  Vidhäftningshållfasthet 28 dygn (klinker) torr ca 1,0-2,0 N/mm², våt ca 1,0-2,0 N/mm²
  Vikt (kg/frp) 5 | 12,5